LUXFERY.net - vodorovné střešní konstrukce ze skleněných tvárnic – LUXFER , které tvoří povrch střešního pláště staveb

Vodorovné střešní sklobetonové konstrukce z luxferových tvárnic

Pod pojmem vodorovné střešní konstrukce rozumíme všechny konstrukce ze skleněných tvárnic – LUXFER , které tvoří povrch střešního pláště staveb a probíhají :

rovně – rovné střešní sklobetonové konstrukce z luxfer

LUXFERY-Skleněné tvárnice-x-light-sklobetonLUXFERY-Skleněné tvárnice-x-light-sklobeton

do oblouku – obloukové ( klenuté ) střešní sklobetonové konstrukce z luxfer

LUXFERY-Skleněné tvárnice-x-light-sklobetonLUXFERY-Skleněné tvárnice-x-light-sklobeton

a nalézají uplatnění především při rekonstrukcích historických objektů, nebo i při nové výstavbě.

Důležité je ,že se jedná o vodorovné nezatížené konstrukce, které nejsou určeny k většímu zatížení než je nutné pro jejich údržbu.

Jedná se o konstrukce , které v sobě spojují všechny výhody skleněných tvárnic – LUXFER jako světelnou propustnost, tepelnou a zvukovou izolaci,bezpečnost popř.požární odolnost a v neposlední řadě i velice zajímavý estetický dojem.

Pro realizaci těchto konstrukcí využíváme výhod stavebního systému pod názvem BLOCK SYSTÉM.

Celý skelet střešního pláště se díky BLOCK SYSTÉMU připraví a rozdělí na jednotlivé dílce , které lze snadno transportovat ,a to i ručně, na střechy objektů a snadno osazovat.

LUXFERY-Skleněné tvárnice-x-light-sklobetonLUXFERY-Skleněné tvárnice-x-light-sklobeton

Dílce se osazují na předem připravené betonové nebo ocelové nosníky, navržené tak , aby z hlediska statiky snesly odpovídající zatížení.

LUXFERY-Skleněné tvárnice-x-light-sklobetonLUXFERY-Skleněné tvárnice-x-light-sklobetonLUXFERY-Skleněné tvárnice-x-light-sklobeton

Díky těmto dílcům se vytvářejí po celé ploše střešní konstrukce rovnoměrné dilatační spáry, které vyrovnávají veškeré pohyby konstrukce v závislosti na změnách teplot.

LUXFERY-Skleněné tvárnice-x-light-sklobetonLUXFERY-Skleněné tvárnice-x-light-sklobeton

Vzniklé dilatační spáry se vyplňují PU pěnou a tmelí polyuretanovými tmely, které i po vytvrzení zůstávají stále pružné.

LUXFERY-Skleněné tvárnice-x-light-sklobetonLUXFERY-Skleněné tvárnice-x-light-sklobeton

Povrch konstrukce se po té spáruje spárovacími hmotami a ošetřuje se speciálními impregnačními laky.

LUXFERY-Skleněné tvárnice-x-light-sklobetonLUXFERY-Skleněné tvárnice-x-light-sklobeton

Před samotnou realizací je třeba posoudit především hlediska:

rozměrů realizované plochy ze skleněných tvárnic – LUXFER
váhy realizované konstrukce ze skleněných tvárnic – LUXFER
polohy konstrukce ze skleněných tvárnic – LUXFER ve stavbě
řešení izolace střešní konstrukce ze skleněných tvárnic – LUXFER
Tvaru realizované konstrukce ze skleněných tvárnic – LUXFER
Užitných a technických vlastností konstrukcí ze skleněných tvárnic – LUXFER
Šíře a barvy spár konstrukce ze skleněných tvárnic – LUXFER

Všechny tyto kriteria jsme připraveni s Vámi konzultovat a zpracovat technické řešení přímo na míru. Kontaktujte nás.


     


  Objednávka CD ROM ZDARMA      U všech realizovaných zakázek v Praze je doprava zcela zdarma      

 

Prodejna ( zkušební provoz)

Po, St   8-14,30 Hod

Ut,St,Čt  po dohodě

 

 adresa:

Jindřicha Plachty 20

150 00 Praha 5

gsm

+420 606 658 030

SKYPE

LUXFERAK

MAIL info@luxfery.net

 

http://www.vseprobydleni.cz/
X-LIGHT – Novinka od LUXFERY.net
http://extrabydleni.finexpert.cz/
Luxfery na bázi LED Diod
http://www.svetstavebnin.cz/
Luxfery X-LIGHT svítící luxfery
http://www.dumabyt.cz/
Hra světel
http://www.dumabyt.cz/
Ani oblečená, ani nahá
http://www.bydlet.cz/
Luxfery nejsou přežitek z minulosti
http://bydleni.idnes.cz/
Zkrášlete si interiéry různě barevnými luxfery