LUXFERY stavba

LUXFERY konstrukce

LUXFERY Informace

SPECIALIZUJEME se

Vyhledávání

DALŠÍ Činnosti ...

Kategorie: LUXFERY - Ochrana povrchů >>

GLASS PRO (dříve NANO-X) úprava matovaných skleněných povrchů pro snadnou údržbu

GLASS PRO (dříve NANO-X)  úprava matovaných skleněných povrchů pro snadnou údržbuÚprava GLASS PRO slouží pro maximální ochranu matovaných pískovaných skleněných povrchů před znečištěním a to po dobu min. 10ti let Je založena na posledních výsledcích v oblasti výzkumu nanotechnologií ( samoopravovací laky atd.)...

 

ĆIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA luxferových ploch ...

  Pošlete nám Vaše dotazy ...ESCHOP - www.ELUXFERY.net ...


  

GLASS PRO ... maximální ochrana matovaných povrchů skleněných tvárnic - luxfer

GLASS PRO slouží pro maximální ochranu matovaných pískovaných skleněných povrchů před znečištěním a to po dobu min. 10ti let Je založena na posledních výsledcích v oblasti výzkumu nanotechnologií ( samoopravovací laky atd.)

 

Úprava GLASS PRO slouží především :

- k zamezení znečišťování pískovaných ploch skla ( ohmaty,špína, prach, mastnoty atd.)  

- k omezení zachytávání nečistot a minerálů vody ( vodní kámen atd.) na pískovaných plochách

- k snadnější údržbě a čištění pískovaných ploch

- k omezení rosení pískovaných povrchů a až o 80% lepšímu odvodu vodních kapek z povrchu pískovaných skleněných ploch, podobně jako úpravy u sprchových koutů ( anticalk,antiplaque atd.)

- k maximální celkové ochraně pískovaných povrchů skel

Velkou výhodou úpravy NANO-X také je, že se nanáší až jako finální povrch v rámci čištění pískované plochy, čímž nedochází k namáhání ošetřených povrchů při manipulaci a instalaci skleněných výrobků z pískovaného skla.

 


NÁVOD K POUŽITÍ:

Před použitím prostředků GLASS PRO si důkladně přečtěte pokyny pro manipulaci s tímto přípravkem. Všechny údaje o první pomoci a BOZP jsou podrobně uvedeny na etiketě. 

Podklad musí být zbaven nečistot, mastnoty a vápenátých usazenin.Povrch si připravíme tak, že ho nejdříve důkladně očistíme prostředkem XINTEX GLASS. Pro dočištění zvolíme přípravek GLASS PRO Čistič.

GLASS PRO je připraven ihned k použití, nesmí být ředěn. Pro zajištění optimální životnosti je třeba aplikovat 1 rovnoměrnou vrstvu. Nanášejte pomocí NANO nanášecí houbičky. Zabraňte stékání. Po zaschnutí proveďte rozleštění povrchu s vrstvou GLASS PRO. Pro použití na větších plochách je vhodné pro rozleštění používat elektricou leštičku.

BETON PRO nevyžaduje žádné zvláštní ošetření během vytvrzování. Aplikujte při teplotě +20 °C. 

UPOZORNĚNÍ:

GLASS PRO není určen pro ošetření spár mezi tvárnicemi. Při jeho styku s betonem nebo spárovací hmotou může dojít ke vzniku fleků. 

OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci.
- Při aplikaci používejte ochranný rukavice.
- Podrobnější údaje týkající se hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí jsou uvedeny na etiketě.
- Odstraňování odpadu - Odpad dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.


GDS

 

       Dodavatel materiláu pro system GLASS PRO

 


 

 

 

 

 

print Formát pro tisk

GSM 606 658 030

NAŠE SLUŽBY

KONTAKTY


www.luxfery.net

_____________________________________________

AKTUÁLNÍ REALIZACE

MEDIA a VÝSTAVY