LUXFERY stavba

LUXFERY konstrukce

LUXFERY Informace

SPECIALIZUJEME se

Vyhledávání

DALŠÍ Činnosti ...

POCHOZÍ Sklobeton >> rss

Vodorovné pochozí sklobetonové konstrukce z luxferových tvárnic

Pod pojmem vodorovné pochozí konstrukce rozumíme všechny konstrukce ze skleněných tvárnic – LUXFER , které tvoří vodorovné pochozí plochy staveb a nalézají uplatnění především při rekonstrukcích historických objektů, nebo i při nové výstavbě. Důležité je ,že se jedná o vodorovné zatížené konstrukce, které jsou určeny k pohybu osob.Jedná se především o podesty výtahů,galerie,balkony atd.

Jedná se o konstrukce , které v sobě spojují všechny výhody skleněných tvárnic – LUXFER jako světelnou propustnosttepelnou a zvukovou izolaci, bezpečnost popř.požární odolnost a v neposlední řadě i velice zajímavý estetický dojem.Pro realizaci těchto konstrukcí využíváme výhod stavebního systému pod názvem BLOCK SYSTÉM.

Pochozí skllobetonové plochy se osazují buď technikou, je-li možný přístup nebo ručně po dílcích.

  

Dílce se osazují na předem připravené betonové nebo ocelové nosníky, navržené tak , aby z hlediska statiky snesly odpovídající zatížení.

Před samotnou realizací je třeba posoudit především hlediska: 

- rozměrů realizované plochy ze skleněných tvárnic – LUXFER
- váhy realizované konstrukce ze skleněných tvárnic – LUXFER
- Uvažovaného zatížení konstrukce vzhledem k volbě vhodného typu speciálních skleněných tvárnic – LUXFER
- polohy konstrukce ze skleněných tvárnic – LUXFER ve stavbě
- Tvaru realizované konstrukce ze skleněných tvárnic – LUXFER
- Užitných a technických vlastností konstrukcí ze skleněných tvárnic – LUXFER
Šíře a barvy spár konstrukce ze skleněných tvárnic – LUXFER

 

Všechny tyto kriteria jsme připraveni s Vámi konzultovat a zpracovat technické řešení přímo na míru. Kontaktujte nás.


 

 


Tato kategorie neobsahuje žádné články.

GSM 606 658 030

NAŠE SLUŽBY

KONTAKTY


www.luxfery.net

_____________________________________________

AKTUÁLNÍ REALIZACE

MEDIA a VÝSTAVY