LUXFERY stavba

LUXFERY konstrukce

LUXFERY Informace

SPECIALIZUJEME se

Vyhledávání

DALŠÍ Činnosti ...

LUXFERY - technické info >>

Technické obecné vlastnosti luxferyTechnický katalog LUXFERY.pdf

 


 

Základní skleněná tvárnice je vyráběna svařením dvou výlisků a základní tloušťka je 80 mm. Skleněné tvárnice jsou vyráběny i v tloušťce 98 mm, tento typ má vyšší tepelné izolační schopnosti. Světlo, které přichází do interiéru skleněnou tvárnicí je měkké, stabilní a uniformní. Světelná propustnost u čirých tvárnic je při kolmo dopadajícím světle cca 77%. Odpovídá tedy normálnímu dvojsklu. U barevných tvárnic se pohybuje prostupnost od 50 do 70%, dle barvy a její sytosti. Tvárnice zajišťují rovnoměrné osvětlení interiéru bez ohledu na počasí, nebo denní dobu. Brání jevu vznikajícího u standardního zasklení, příliš intensivní světlo u okna a stín ve vzdálenějších místech. V případě potřeby lze zajistit různé stupně neprůhlednosti a to vhodnou volbou vzoru tvárnice. Použitím matové tvárnice lze průhled úplně znemožnit.

Tvárnice je vynikající hlukový izolační materiál, který zároveň umožňuje požadovaný prostup světla. Nelze nalézt lepší materiál tohoto druhu. Míra izolace zvuku je vyjádřena indexem Rw, který dosahuje hodnoty 44 dB. Například hluk z rušné ulice je redukován tvárnicemi na prostředí klidné pracovny při 125 Hz a na střední hladinu při frekvencích 2000 Hz. Proto použití tvárnic je doporučováno v oblastech s vysokou úrovní hluku, jako jsou továrny, rušné ulice, letiště apod.

Stěny ze skleněných tvárnic dosahují souč. prostupu tepla konstrukcí 2,34 Wm-2K-1 a tepelného odporu až 0,26 m2KW-1. Tyto parametry umožňují snižovat přehřátí vnitřních prostorů vlivem slunečního záření v letních měsících, zatímco v zimě umožňují maximální příspěvek k vytápění místností.

Vysoký koeficient tepelné izolace poskytuje i vynikající ochranu proti kondenzaci vody na povrchu. Například při teplotě 20 stupňů v místnosti a při relativní vlhkosti 60% se na povrchu neprojeví žádná kondenzace až do vnější teploty -2,4 stupně celsia. Uvedené vlastnosti jsou dány samotnou technologií výroby skleněných tvárnic. Při výrobě jsou jednotlivé poloviny tvárnice svařovány za horka, proto vzduch obsažený uvnitř tvárnice je po vychladnutí pod nižším tlakem. 

TEPELNÁ IZOLACE

patche

ZVUKOVÁ IZOLACE

patche

PROPUSTNOST SVĚTLA

patche

PRŮHLEDNOST LUXFER

patche

POŽÁRNÍ ODOLNOST

patche

PEVNOST LUXFER

patche

BEZPEČNOST LUXFER

patche

KOMBINOVATELNOST

patche

GSM 606 658 030

NAŠE SLUŽBY

KONTAKTY


www.luxfery.net

_____________________________________________

AKTUÁLNÍ REALIZACE

MEDIA a VÝSTAVY