LUXFERY stavba

LUXFERY konstrukce

LUXFERY Informace

SPECIALIZUJEME se

Vyhledávání

DALŠÍ Činnosti ...

SVISLÝ Sklobeton >> rss

Svislé sklobetonové konstrukce ze skleněných tvárnic - luxfer

Jedná se o konstrukce , které v sobě spojují všechny výhody skleněných tvárnic – LUXFER jako světelnou propustnost, tepelnou a zvukovou izolaci,bezpečnost popř.požární odolnost a v neposlední řadě i velice zajímavý estetický dojem.

V posledních letech se na náš trh prosadilo několik způsobů – systémů montáže – konstrukcí.Vedle klasického zdění se prosadil především způsob prefabrikace konstrukcí pod názvem BLOCK SYSTÉM, systém suché montáže bez použití zdící malty – EZYLAY SILIKON SYSTÉM, BLOCK LOCK atd. . 

Každý ze systémů výstavby má své hranice a možnosti využití a to především z hlediska použitelnosti pro různé prostory a tipy konstrukcí.Právě z těchto důvodů je třeba před samotnou realizací porovnat vlastnosti jednotlivých systémů a to především z hlediska:

- rozměrů realizované plochy ze skleněných tvárnic – LUXFER

- váhy realizované konstrukce ze skleněných tvárnic – LUXFER

- polohy konstrukce ze skleněných tvárnic – LUXFER ve stavbě

- komplexnosti řešení interiéru či exteriéru.

Ukončení konstrukce ze skleněných tvárnic – LUXFER v prostoru

- Tvaru realizované konstrukce ze skleněných tvárnic – LUXFER

- Užitných a technických vlastností konstrukcí ze skleněných tvárnic – LUXFER

- Kombinace různých formátů skleněných tvárnic – LUXFER

- Šíře a barvy spár konstrukce ze skleněných tvárnic – LUXFER

 

Svislé sklobetonové plochy se osazují buď technikou, je-li možný přístup nebo ručně po dílcích.

  

 

 

Rozlišujeme tyto druhy svislých sklobetonových konstrukcí z luxfer  - Rovné, obloukové, rohové ...

Svislý sklobeton ...Svislý sklobeton ...Svislý sklobeton ...Svislý sklobeton ...Svislý sklobeton ...Svislý sklobeton ...


 

 


Tato kategorie neobsahuje žádné články.

GSM 606 658 030

NAŠE SLUŽBY

KONTAKTY


www.luxfery.net

_____________________________________________

AKTUÁLNÍ REALIZACE

MEDIA a VÝSTAVY