LUXFERY stavba

LUXFERY konstrukce

LUXFERY Informace

SPECIALIZUJEME se

Vyhledávání

DALŠÍ Činnosti ...

< návrat zpět

BEZPEČNOST LUXFER

Bezpečnost konstrukcí z LUXFER


Sklobetonové stěny nabízejí vysoký standard bezpečnosti. Jejich typické využití je například jako:

 

okna v suterénu, podsklepení, vstupní prostory, vchody, dělící příčky ve skladovacích prostorách, výrobních halách apod., stěny v zabezpečených prostorách v továrnách, na letištích aj.počítačových centrechbankáchpoštácha veškerých prostorách se zvýšeným požadavkem na bezpečnost.

Odolnost skleněných tvárnic - luxfer vůči střelbě

Odolnost proti střelbě luxfery

Skleněné tvárnice nabízejí vysokou odolnost proti střeným zbraním. Balistické testy dokázaly, že luxferové tvárnice splňují hodnotu DIN 4242. V testech byly střely nejprve mířeny na tvárnice, poté na spáry. Přímou střelbou na skleněné tvárnice nevznikly žádné střepiny či úlomky skla, ty se vyskytly pouze u spár, na které bylo stříleno.

 

Odolnost sklobetonových konstrukcí ze skleněných tvárnic - luxfer proti nežádoucím vniknutím

Stěny a příčky vyrobené ze skleněných tvárnic nabízení vysoký stupeň odolnosti oproti vniknutí, který je navíc umocněn danou velikostí jednotlivých tvárnic a vloženou železnou armaturou v jednotlivých spárách. Tvárnice rozměrů 24 x 24 mm splňují hodnotu třídy WK 10, 20x20mm tvárnice třídě WK 60.

Stěny a dělící příčky ze skleněných tvárnic jakékoli velikosti nabízí vysoký stupeň odolnosti proti střelbě, vibracím, otřesům apod. Tyto vlastnosti jsou úzce spojeny s použitou technikou výstavby, robustností struktury, užitím armatury a dalších prvků užitých při technologii stavby.

 

GSM 606 658 030

NAŠE SLUŽBY

KONTAKTY


www.luxfery.net

_____________________________________________

AKTUÁLNÍ REALIZACE

MEDIA a VÝSTAVY