LUXFERY stavba

LUXFERY konstrukce

LUXFERY Informace

SPECIALIZUJEME se

Vyhledávání

DALŠÍ Činnosti ...

PROTIHLUKOVÝ Sklobeton >> rss

Protihlukové sklobetonové konstrukce z luxferových tvárnic

Pod pojmem protihlukové konstrukce rozumíme všechny konstrukce ze skleněných tvárnic – LUXFER , které tvoří svislé ,vodorovné ale i rovné nebo obloukové či rohové stěny s požadavkem na zvukovou izolaci.

Jedná se o běžné konstrukce ze skleněných tvárnic – LUXFER, které v sobě spojují všechny výhody skleněných tvárnic – LUXFER jako světelnou propustnost, tepelnou izolaci ,bezpečnost a ,velice zajímavý estetický dojem spolu s velice dobrou zvukovou izolaci. Pro realizaci těchto konstrukcí využíváme výhod stavebního systému pod názvem BLOCK SYSTÉM .Používáme celý dostupný sortiment skleněných tvárnic – LUXFER od výrobců SEVES.

Při zvýšených nárocích na zvukovou izolaci používáme skleněné tvárnice – LUXFERY s tloušťkou 10cm nebo speciální skleněné tvárnice SOLARIS s tloušťkou až 16 cm s podstatně lepšími zvukově izolačními vlastnostmi. Pro zvýšení zvukové izolace za cenu nižších nákladů lze přistoupit i k řešení tzv. dvojitého zasklení, kdy se použijí dvě luxferové stěny za sebou se vzduchovou mezerou.

Protihlukové konstrukce dnes mají velice širokou škálu využití.Řeší vchody do bytových domů,okna budov, fasády budov sousedících s rušnými komunikacemi atd. Speciální oblastí, kde protihlukové konstrukce v poslední době nalézají uplatnění jsou „ protihlukové stěny“ u dopravních staveb v místech sousedících s obytnými zónami. A to jak u silnic, dálnic tak i u železničních tratí. 

Před samotnou realizací je třeba posoudit především hlediska: 

- rozměrů realizované plochy ze skleněných tvárnic – LUXFER
- požadavků na zvukovou izolaci vzhledem k volbě vhodného typu speciálních skleněných tvárnic – LUXFER
- technického řešení
- polohy konstrukce ze skleněných tvárnic – LUXFER ve stavbě
- Tvaru realizované konstrukce ze skleněných tvárnic – LUXFER
- Užitných a technických vlastností konstrukcí ze skleněných tvárnic – LUXFER
- Šíře a barvy spár konstrukce ze skleněných tvárnic – LUXFER 

Všechny tyto kriteria jsme připraveni s Vámi konzultovat a zpracovat technické řešení přímo na míru. Kontaktujte nás


 

 


Tato kategorie neobsahuje žádné články.

GSM 606 658 030

NAŠE SLUŽBY

KONTAKTY


www.luxfery.net

_____________________________________________

AKTUÁLNÍ REALIZACE

MEDIA a VÝSTAVY