LUXFERY stavba

LUXFERY konstrukce

LUXFERY Informace

SPECIALIZUJEME se

Vyhledávání

DALŠÍ Činnosti ...

STŘEŠNÍ Sklobeton >> rss

Vodorovné střešní sklobetonové konstrukce z luxferových tvárnic

Pod pojmem vodorovné střešní konstrukce rozumíme všechny konstrukce ze skleněných tvárnic – LUXFER , které tvoří povrch střešního pláště staveb a nalézají uplatnění především při rekonstrukcích historických objektů, nebo i při nové výstavbě.Důležité je ,že se jedná o vodorovné nezatížené konstrukce, které nejsou určeny k většímu zatížení než je nutné pro jejich údržbu.

Jedná se o konstrukce , které v sobě spojují všechny výhody skleněných tvárnic – LUXFER jako světelnou propustnosttepelnou a zvukovou izolaci,bezpečnost popř.požární odolnost a v neposlední řadě i velice zajímavý estetický dojem. Pro realizaci těchto konstrukcí využíváme výhod stavebního systému pod názvem BLOCK SYSTÉM.

Celý skelet střešního pláště se díky BLOCK SYSTÉMU připraví a rozdělí na jednotlivé dílce , které lze snadno transportovat ,a to i ručně, na střechy objektů a snadno osazovat.

Střešní sklobetonové konstrukce ... Střešní sklobetonové konstrukce ... Střešní sklobetonové konstrukce ...

Pochozí skllobetonové plochy se osazují buď technikou, je-li možný přístup nebo ručně po dílcích.

  

Před samotnou realizací je třeba posoudit především hlediska:

- rozměrů realizované plochy ze skleněných tvárnic – LUXFER
- váhy realizované konstrukce ze skleněných tvárnic – LUXFER
- polohy konstrukce ze skleněných tvárnic – LUXFER ve stavbě
- řešení izolace střešní konstrukce ze skleněných tvárnic – LUXFER
- Tvaru realizované konstrukce ze skleněných tvárnic – LUXFER
- Užitných a technických vlastností konstrukcí ze skleněných tvárnic – LUXFER
Šíře a barvy spár konstrukce ze skleněných tvárnic – LUXFER

Všechny tyto kriteria jsme připraveni s Vámi konzultovat a zpracovat technické řešení přímo na míru. Kontaktujte nás.

 

Rozlišujeme tyto druhy střešních sklobetonových konstrukcí z luxfer  - Rovné, klenuté ...

Střešní sklobetonové konstrukce ...Střešní sklobetonové konstrukce ...Střešní sklobetonové konstrukce ...

Střešní sklobetonové konstrukce ...Střešní sklobetonové konstrukce ...Střešní sklobetonové konstrukce ...


 

 


Tato kategorie neobsahuje žádné články.

GSM 606 658 030

NAŠE SLUŽBY

KONTAKTY


www.luxfery.net

_____________________________________________

AKTUÁLNÍ REALIZACE

MEDIA a VÝSTAVY