LUXFERY stavba

LUXFERY konstrukce

LUXFERY Informace

SPECIALIZUJEME se

Vyhledávání

DALŠÍ Činnosti ...

< návrat zpět

TEPELNÁ IZOLACE

TEPELNÁ IZOLACE LUXFER


Skleněné tvárnice - luxfery vykazují velice dobré tepelně izolační vlastnosti.Tyto vlastnosti jsou způsobeny především technologií výroby, kdy je ve skleněné tvárnici při jejím chladnutí podtlak. Díky tomu vykazují skleněné tvárnice lepší tepelně izolační vlastnosti než klasické izolační dvojsklo.

 Ve sklobetonových konstrukcích se díky spárám tepelně izolační vlastnosti snižují., ale stále se svými hodnotamiblíží klasickým dvojitým termosklům.Zároveň jsou ale skleněné tvárnice - luxfery klasifikovány jao energii spořící materiál.

Graf tepelně izolačních vlastností luxfer

Sklobetonové konstrukce dosahují součinitele prostupu tepla konstrukcí 2,34Wm2K1 a tepelného odporu až 0,26m2K1.

Tyto parametry umožňují snižování přehřátí prostor vlivem slunečního záření v letních měsícíchzatímco v zimě umožňují maximální využití tepla v objektech.

KONDENZACE

Vysoký koeficient tepelné izolace poskytuje i vynikající ocharnu proti kondenzaci vody na povrchu.Např. při teplotě místnosti 20°C a při relativní vlhkosti 60% se na povrch neprojeví žádné kondenzace až do teploty -3°C.

Obrázek poskytuje odpovědi na zjištění rosného bodu za různých podmínek.

GSM 606 658 030

NAŠE SLUŽBY

KONTAKTY


www.luxfery.net

_____________________________________________

AKTUÁLNÍ REALIZACE

MEDIA a VÝSTAVY