LUXFERY stavba

LUXFERY konstrukce

LUXFERY Informace

SPECIALIZUJEME se

Vyhledávání

DALŠÍ Činnosti ...

< návrat zpět

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Požární odolnost luxfery


Z hlediska samotné konstrukce skleněné tvárnice – LUXFERY, lze dosáhnou zajímavých hodnot požární odolnosti. Parametrem určujícím stupeň požární odolnosti je kriterium celistvosti „E“ ( dle normy DIN také „G“ ) , hustota tepelného toku „W“ a Parametr odvětrání „I“.

Stavební konstrukce ze skleněných tvárnic typ 1908, 1910, 2412, 2424 splňují požadované hodnoty normy na požární odolnost obvodových stěn nezajišťující stabilitu objektu anebo jeho části z vnitřní strany jako:

- požárně uzavřené plochy pro obvodové stěny ohraničující požární úseky s max. II stupněm požární bezpečnosti požárního úseku

- požárně částečné otevřené plochy pro obvodové stěny ohraničující požární úseky s max. IV stupněm požární bezpečnosti požárního úseku

- požárně otevřené plochy pro obvodové stěny ohraničující požární úseky s max. VI stupněm požární bezpečnosti požárního úseku

Pro protipožární konstrukce je většinou nutné použít speciální skleněné tvárnice – tzv. Protipožární. Zároveň lze pro tyto konstrukce použít pouze BLOCK systém , který jako jediný disponuje certifikátem na panel požárně odolný.

V kombinaci se speciálními proti požárními materiály a výrobky od firem SOUDAL a ILLBRUCK lze dosáhnout požárních odolností až EI 90.


Požární odolnost sklobetonových konstrukcí ze skleněných tvárnic - luxfer 

Protipožární konstrukce slouží k oddělení prostor od případného požáru. Mají tak dvě strany stranu požáru a to stranu odvrácenou od požáru a stranu samotného požáru. V případě vzniku požáru pak protipožární konstrukce zabraňují , nebo lépe řečeno zpomalují šíření požárů. Používají se všude tam, kde je třeba zabezpečit na odvrácené straně požáru po určitou dobu od jeho vzniku , bezpečné prostředí ( bez ohně, teplotně stálé, bez kouře)pro pohyb a únik osob - únikové cesty a prostory. 

Požární odolnost protipožární konstrukce se odvíjí od klasifikace jednotlivých prostor - úseků. Na základě toho jaké úseky odděluje se určují jednotlivé parametry požární odolnosti. Samotnou odolnost určuje požární specialista na základě vyhlášky a předpisů, které jasně určují hodnoty odolnosti v závislost na kvalifikaci a využití jednotlivých prostor.  

Klasifikace požární odolnosti 

LUXFERY požární odolnost

Obecně, když narazíme na protipožární sklobetonové konstrukce, určujeme jejich odolnost především časem v minutách. Požární odolnost se pak pohybuje od 15 do 90 min. Požární odolnost v minutách je základním , ale zároveň jen jedním ze tří ukazatelů, určujících klasifikaci protipožární konstrukce.  

      Hodnota v minutách nám pouze říká , jak dlouho bude příčka odolávat různým faktorům požáru. Právě to, o jaké faktory odolnosti , tedy čemu konstrukce odolává po daný časový úsek, se jedná, určuje písmenné označení před časovou hodnotou. Pakliže tedy chceme protipožární sklobetonovu konstrukci, musíme znát přesnou klasifikaci, neboť na ní je závislé použití správných materiálů a především celková cena takové konstrukce, která se může někdy až násobně lišit.

 

Pro klasifikaci je nutné znát požární odolnost, kterou většinou udává výkresová dokumentace nebo požární zpráva dané realizace a vypadá takto :

 

RE(W,I) 15-90 DP1-3

 

- Hodnota R - únosnost a stabilita konstrukce
Tato hodnota udává , že konstrukce bude po stanovenou dobu stabilní s navrženými vlastnostmi.
- Hodnota E - celistvost konstrukce
Tato hodnota určuje mez celistvosti stěny. Laicky řeščeno udává, že po deklarovanou dobu nedojde u konstrukce k mechanické destrukci a proniknutí požáru na odvrácenou stranu požáru.
- Hodnota W - hustota tepelného toku či radiace z povrchu konstrukce
Tato hodnota určuje množství tepelného toku - vyzařování tepla na odvrácené straně požáru. V praxi se jedná o to, aby po stanovenou dobu na odvrácené straně požáru byla dodržena bezpečná teplota pro ochranu osob. V tomto případě je důležitá teplota prostoru na odvrácené straně požáru.
- Hodnota I - tepelná izolace
Tato hodnota určuje teplenou izolaci konstrukce. Zabezpečuje aby po stanovenou dobu měla konstrukce ( její povrch) na odvrácené straně požáru bezpečnou teplotu. Tato je hodnota je nejdůležitější právě v případě únikových cest a je i nejhůře dosažitelná z hledika použitých materiálů.  

Požární odolnost a sklobetonové konstrukce  

       LUXFERY požární odolnostSklobetonové konstrukce jsou vynikající protipožární konstrukcí sami o sobě. Již ve většině standardních provedeních splňují kvalifikaci EW15 DP1. Pro vyšší hodnoty odolnosti více jak 15 min či hodnoty EI je nutné používat speciální protipožární tvárnice - luxfery a konstrukční systémy.
       Důležité je mít na paměti, že sklobetonové konstrukce jsou sestaveny ze skleněných tvárnic spojených zdícím materiálem ( malta, beton atd.). 

V praxi to znamená, že zakoupením pouze odpovídajících skleněných tvárnic nedosáhneme hodnoty požární odolnosti u celé konstrukce. V případě protipožárních konstrukcí ze sklobetonu je třeba ve většině případů použít systémy s kompletní atestací na požadovanou požární odolnost. Hodnota odolnosti se pak dokládá samostatným dokladem na konstrukci a samostatným dokladem na použité tvárnice ( u hodnot EI >15 min). Při stavbách protipožárních sklobetonových konstrukcí je třeba také používat protipožární instalační materiály (PU Pěny, lepidla atd.) s příslušným certifikátem, což se v mnoha případech také neděje.  


Věnujte tedy v těchto případech zvýšenou pozornost těmto dokladům a vyžadujte je od dodavatele sklobetonových konstrukcí. Ne všichni jimi disponují a mají oprávnění takové konstrukce stavět. V konečném důsledku se může stát i to, že Vám příslušný odbor požární ochrany konstrukci s certifikací pouze na skleněné tvárnice - luxfery neuzná a nemalé vynaložené prostředky přijdou na zmar.

 

GSM 606 658 030

NAŠE SLUŽBY

KONTAKTY


www.luxfery.net

_____________________________________________

AKTUÁLNÍ REALIZACE

MEDIA a VÝSTAVY